W Ostródzie pojawiły się wspólne patrole Policji i Żandarmerii Wojskowej

W Ostródzie pojawiły się wspólne patrole Policji i Żandarmerii Wojskowej

W Ostródzie pojawiły się wspólne patrole Policji i Żandarmerii Wojskowej.

Ponownie na terenie miasta i powiatu ostródzkiego pojawiły się wspólne patrole Policji i Żandarmerii Wojskowej. Współpraca ma na celu zwiększenie liczby patroli na drogach powiatu i w miejscach publicznych. Działania te mają bezpośrednio wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców i osób przyjezdnych, a także bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Zadaniem wspólnych patroli to przede wszystkim reagowanie na wszelkie wykroczenia i przestępstwa.

20161228kwpos

Policja, realizując zadania wymienione w Ustawie o Policji, w celu zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawisk kryminogennych, współdziała z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Jako jedna z instytucji stojących na straży prawa od lat współpracuje m.in. z Żandarmerią Wojskową.

20161228kwpos2

Współdziałanie Żandarmerii Wojskowej z ostródzką policją prowadzone w ramach wspólnych patroli ma na celu zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego, w tym poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Istotne znaczenie ma to, aby podejmowane działania przybierały różne formy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działania prewencyjne. Działania te mają duże znaczenie w zapobieganiu występowaniu różnego rodzaju zagrożeń.

źródło: KWP Olsztyn