04.03.2015 – Słowem pisane – Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński o...

04.03.2015 – Słowem pisane – Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński o inwestycjach 2014/2015

Dziś (4 marca) rozmawialiśmy z wójtem Gminy Iława o zakończonych inwestycjach oraz  rozpoczętych przedsięwzięciach na rok 2014/2015. 

M.S Jakie inwestycje zostały ukończone w 2014 roku?

K.H W roku 2014 tych inwestycji było bardzo dużo. Przede wszystkim zadbaliśmy o skanalizowanie naszej gminy. Inwestycja ta zakończona jest już w 75%. Realizowaliśmy ją zarówno na terenach zachodnich jak i wschodnich naszej gminy. Terenami wschodnimi były m.in takie miejscowości jak: Jurin, Mątyki, Kałduny, Gromoty, Wilczany oraz Frednowy, natomiast część zachodnia to: Wikielec, Stradomno, Nejdyki, Laseczno, Ząbrowo oraz Szymbark. Łączny koszt tych dwóch inwestycji sięgnął ponad 15 milionów złotych, z czego ponad 50% zostało sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Również w ostatnim czasie kładliśmy duży nacisk na inwestycje związane ze stacjami uzdatniania wody. Modernizowaliśmy stację m.in w Woli Kamieńskiej, gdzie koszt inwestycji wyniósł ponad 490 tysięcy złotych z czego prawie 300 tysięcy składało się z dofinansowań z Unii. Kolejna stacja jaką zaczęliśmy naprawiać znajduje się we Frednowych. W ostatnim czasie skupiliśmy się również na rozwoju młodzieży poprzez sport. I właśnie dlatego zajęliśmy się budową boisk wielofunkcyjnych. Takie boisko powstało już we Franciszkowie. Koszt jego budowy sięgnął 306 tysięcy złotych z czego dofinansowanie wyniosło prawie 200 tysięcy. 

W ostatnim roku zajęliśmy się też modernizacją oraz odnawianiem świetlic na terenie Gminy Iława. Wyremontowaliśmy między innymi obiekt w Dziarnach, gdzie koszt naprawy wyniósł ponad 300 tysięcy złotych. W Ławicach również przebudowaliśmy całkowicie świetlicę, aby mogła służyć lepiej mieszkańcom wsi. Tam właśnie stworzyliśmy Centrum Behingowskie. Przy świetlicy również wybudowaliśmy skwerek pamięci Emila von Behinga. Koszt tej inwestycji sięgnął prawie 312 tysięcy złotych. 

Należało by też wspomnieć o jednej z ważniejszych inwestycji, może nie tak drogiej, ale na pewno historycznej i dla naszej gminy ważnej. Utworzyliśmy miejsce pamięci pobytu Jana Pawła II w Jezierzycach. Zrobiliśmy tam zejście do jeziora Jeziorak, połączone z ławkami jak i również z tablicami informacyjnymi. Każdy z turystów może odwiedzić to miejsce, kiedyś w latach 70 właśnie tam przebywał jeszcze kardynał Karol Wojtyła. Koszt tej inwestycji to blisko 128 tysięcy złotych. Środki pozyskane to blisko 75 tysięcy. 

Również należy wspomnieć o budowie biblioteki w Siemianach. Ta inwestycja realizowana była przez Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie. Środki pozyskane były z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowity koszt modernizacji to 335 tysięcy złotych, a pozyskane środki to 262 tysiące złotych. Wiele również inwestowaliśmy w mniejsze inwestycje typu: tworzenie miejsc plenerowych, robienie chodników, ścieżek czy też wybudowanie placu zabaw w Ząbrowie. To była inwestycja realizowana w ramach programu Ministerstwa Edukacji „Radosna szkoła”. To przedsięwzięcie kosztowało prawie 220 tysięcy złotych. Dla podkreślenia powiem jeszcze, że w roku 2014 udało nam się zrealizować kilka inwestycji drogowych. Z resztą od prawie dwóch lat prowadzimy politykę trochę taką zmienną, ponieważ w poprzednich latach większy nacisk kładliśmy na skanalizowanie gminy, z uwagi na pozyskanie środków zewnętrznych, a praktycznie od roku 2013 przestawiliśmy niejako semafor na drogi, ponieważ ich stan nie jest zbyt zadowalający. Dlatego w następnych latach chcemy więcej środków pieniężnych kierować właśnie na drogi gminne. Dysponujemy najnowocześniejszą technologią utwardzania dróg na podbudowie betonowej. Na te inwestycje przeznaczyliśmy w roku 2014 prawie 2 miliony złotych.

Poprawiliśmy również jakość dróg gruntowanych poprzez pozyskanie nowego kruszywa z kolei. Dużą uwagę zwracamy również na budowę oraz przebudowę oświetlenia. drogowego. Głównie chodzi tutaj o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. W ostatnim okresie zostało wybudowanych ponad 50 nowych punktów świetlnych na terenie naszej gminy. 

M.S Jakie inwestycje w 2015 roku będą realizowane bądź zakończone na terenie naszej gminy?

K.H Będziemy przede wszystkim realizować inwestycję drogowe. Będziemy budowali nową drogę od drogi wojewódzkiej : Kamionka – Ząbrowo. Jest to droga gminna, która już od kilku lat ma dokumentację jednak nie mogliśmy zdobyć na nią dofinansowania. Udało nam się pozyskać jednak 50 procent środków. Całkowity koszt inwestycji sięga ponad 6 milionów złotych. To jest najważniejsza inwestycja, która będzie realizowana tego roku. Również trwa inwestycji modernizacji stacji uzdatniania wody we Frednowych. Ta inwestycja wynosi prawie 3 miliony złotych. Będzie również remontowana droga Wola Kamieńska – Windyki, oraz powstanie plac wokół świetlicy w Tynwałdzie. 

To są inwestycje, które będą realizowane w 2015 roku. Liczymy również na zaangażowanie społeczności lokalnej w różnego rodzaju programy unijne dzięki, którym powstaną nowe place zabaw czy też siłownie plenerowe. 

Dziękujemy za rozmowę.